• Litwa
  • 28 października, 2015 18:17

Minister oświaty i nauki: Strajki nie zwiększą wynagrodzeń pedagogów

Dopóki dysproporcja pomiędzy liczbą nauczycieli, a ich potrzebami będzie taka jak obecnie, dopóty wynagrodzenie będzie takie, jakie jest – we środę podczas kongresu nauczycieli powiedziała minister oświaty i nauki Audronė Pitrėnienė.

BNS
Minister oświaty i nauki: Strajki nie zwiększą wynagrodzeń pedagogów

Fot. Joanna Bożerodska

W opinii minister nadwyżka pedagogów sprawia, że nauczyciel zarabia średnio 600 euro. Pitrėnienė podkreśliła, że wykwalifikowany nauczyciel posiadający maksymalną liczbę godzin zarabia 800 euro netto.

,,Strajk nie zwiększy wynagrodzenia i wydaje mi się, że trzeba dyskutować i to omawiać” – powiedziała minister oraz poinformowała, że od stycznia wzrosną wynagrodzenia wychowawców przedszkolnych.

Z kolei przewodniczący komitetów strajkowych ds. oświaty Audrius Jurgelevičius zaznaczył, że jeżeli nauczyciele nie grożą strajkiem, to wówczas władze się z nimi nie liczą.

W swoim manifeście pedagodzy żądają od stycznia 2016 roku wzrostu wynagrodzeń o 5 proc. dla pracowników oświatowych i przedszkolnych oraz przeznaczenie w budżecie na 2016 rok dwukrotnie większej sumy na odprawy dla nauczycieli w wieku emerytalnym, którzy dobrowolnie opuszczają swoje stanowiska.

Ponadto pedagodzy domagają się, by rząd z dniem 1 grudnia przestawił plan, zgodnie z którym zostanie wykonane orzeczenie Sądu Konstytucyjnego w sprawie zaniechań przy ustalaniu wynagrodzeń dla pracowników oświaty.

PODCASTY I GALERIE