• Litwa
  • 7 listopada, 2013 14:25

Minister odwołał ulgi na egzaminie z języka litewskiego

Minister oświaty i nauki Dainius Pavalkis podpisał rozporządzenie, które odwołuje ulgi na egzaminie maturalnym z języka litewskiego dla szkół mniejszości narodowych.

Aleksandra Akińczo
Minister odwołał ulgi na egzaminie z języka litewskiego

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

Ministerstwo ustanowiło, że wszyscy maturzyści, niezależnie od szkoły, będą mieli mniejszą ilość autorów do wyboru. W ten sposób ujednolicono wypracowanie dla wszystkich uczniów. Maturzyści będą mogli wybrać z trzech, a nie z siedmiu autorów. Podczas państwowego egzaminu wypracowanie będzie miało się składać z nie mniej niż 500 słów, a podczas szkolnego – 400.

Minister podkreślił, że zostaną tylko różnice w ocenianiu. Uczniowie ze szkół mniejszości narodowych będą mogli popełnić większą ilość błędów. Ta ulga ma obowiązywać do 2019 roku.

W ocenie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, decyzja ministra dyskryminuje mniejszości narodowe.

Zgodnie z ustawą o oświacie z 2011 roku, w tym roku po raz pierwszy maturzyści na Litwie składali taki sam egzamin maturalny z języka litewskiego, ale program nauczania w szkołach litewskich i nielitewskich został ujednolicony dopiero przed dwoma laty. W związku z tym uczniowie szkół mniejszości narodowych mieli ponad 700 godzin mniej języka litewskiego niż ich rówieśnicy w szkołach litewskich.

Uwzględniając różnicę godzin programowych, zostały przewidziane ulgi. Maturzystów szkół mniejszości narodowych w tym roku obowiązywało krótsze wypracowanie, mieli do wyboru większa liczbę autorów i mogli popełnić większa liczbę błędów. Niestety, decyzja o ustanowieniu ulg została zaskarżona w sądzie, który orzekł, że jest to sprzeczne z konstytucją, gdyż narusza zasadę równości.

Naczelny Sąd Administracyjny Litwy wskazał również, że ,,państwo ma obowiązek stworzenia możliwości nauki przedstawicielom mniejszości narodowych w języku ojczystym”, ale też ,,ma prawo do określenia i wymagania pewnego poziomu opanowania języka państwowego”, przy tym stwarzając ,,odpowiednie warunki do nauki języka państwowego”.

Wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz z AWPL niejednokrotnie zaznaczał, że takie warunki nie zostały stworzone i że decyzja o ujednoliceniu egzaminu już w tym roku była dyskryminująca. Zapowiedział, że AWPL nadal będzie dążyła do zmiany ustawy o oświacie z 2011 roku, która ujednoliciła egzamin z litewskiego.

PODCASTY I GALERIE