Minister Narkiewicz: opracowaliśmy strategię rozwoju resortu komunikacji

Główną pracą, która została dokonana, to reorganizacja spółek podległych resortowi - Kolei Litewskich, Kelių priežiūra, Lietuvos transporto saugos administracija - której celem było usprawnienie zarządzania, aby uzyskać lepszy wynik pracy - mówi minister komunikacji Jarosław Narkiewicz.

zw.lt

,,Kiedy objąłem stanowisko ministra komunikacji, zorientowałem się, że cały resort nie ma dalekosiężnej strategii rozwoju. Powołaliśmy grupę roboczą, której celem jest opracowanie planu rozwoju takich dziedzin jak lotnictwo, połączenia morskie, kolejowe, drogi samochodowe. Już na początku pracy zauważyłem, że są opóźnienia w terminach realizacji strategicznie ważnego projektu Via Baltica oraz w realizacji pogłębienia i przebudowy portu kłajpedzkiego. Udało mi się już w ciągu pierwszych dwóch miesięcy ruszyć do przodu, spotkać się ze stronami zainteresowanymi, znaleźć najlepsze rozwiązanie i zaraz w rządzie był zatwierdzony odpowiedni projekt odnośnie projektu Via Baltica – od Mariampola do granicy – którego realizacja już trwa. W Kłajpedzie spotkałem się z mieszkańcami, przedstawicielami portu, samorządu, kolei, dróg. Udało się znaleźć wyjście, jesienią projekt został zatwierdzony, zresztą mamy już tego rezultat – port pogłębił akwatorium, niedawno rozpoczęła się przebudowa wrót, to przeszło 60 mln inwestycja. Dzięki temu port w Kłajpedzie będzie świadczył konkurencyjne usługi. Przygotowaliśmy też plan wsparcia dla Kłajpedy” – mówi Jarosław Narkiewicz.

Warto zauważyć, że w dość krótkim czasie po objęciu stanowiska ministra, Jarosławowi Narkiewiczowi udało się usprawnić proces wykorzystania środków unijnych. W ubiegłych latach pieniądze z funduszy strukturalnych UE były wykorzystywane na poziomie 50 proc., a obecnie – 95-98 proc.

,,Pracujemy nad bezpieczeństwem przejazdów kolejowych. Przejazdy będą w pełni innowacyjne. Warto wymienić przejazd kolejowy w Landwarowie, gdzie zostanie wybudowany podziemny tunel dla samochodów, nie wstrzymując przy tym ruchu pociągów. Koleje Litewskie w ciągu pięciu najbliższych lat zostaną również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, więc dworce, podjazdy zostaną zrekonstruowane. W tym celu przewidzieliśmy 300 mln euro” – dodaje minister.

Dbając o Koleje Litewskie, obecna ekipa resortu komunikacji wiele uwagi poświęciła współpracy międzynarodowej, by koleje miały możliwość przewozu ładunków. Zaczęto realizować tzw. przewozy kontenerowe.

,,Pracujemy również nad przebudową przejść granicznych, opracowaliśmy plan dużej obwodnicy przygranicznej. Mamy przygotowany plan wyjścia z kryzysowej sytuacji spowodowanej pandemią dla lotnisk w Wilnie, Kownie i Połądze. Operatywnie zadziałaliśmy, by przewieźć naszych obywateli do domu, kiedy świat dotknęła pandemia, dostarczyliśmy w trybie natychmiastowym środki ochronne, w które zostały zaopatrzone szpitale, udało nam się tego dokonać znacznie szybciej niż innym krajom” – mówi Jarosław Narkiewicz. 

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej