• Litwa
  • 8 sierpnia, 2013 10:03

Minijos Nafta wstrzymuje poszukiwania złóż łupkowych. „To zbyt kosztowne”

Minijos Nafta, jedna z największych firm wydobywczych na Litwie, w której 50 proc. udziałów posiada Grupa Lotos, wstrzymuje poszukiwanie ropy z łupków na Litwie.

Aleksandra Akińczo
Minijos Nafta wstrzymuje poszukiwania złóż łupkowych. „To zbyt kosztowne”

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Wstrzymujemy realizację tego projektu” – powiedziała rzeczniczka Minijos Nafta Kristina Paukštytė-Brazdauskienė.

Zaznaczyła, że Minijos Nafta „była zainteresowana wydobyciem nie gazu z łupków, o którym jest głośno, a ropy łupkowej”.

„Jednakże, według specjalistów spółki, zaleganie złóż jest niedogodne, a dalsze badania i poszukiwania byłyby zbyt kosztowne” – powiedziała.

W maju ubiegłego roku Minijos Nafta rozpoczęła prace badawcze złóż łupkowych na Litwie. Wynajęta polska firma Poszukiwania Naftowe Diament zrobiła kilka odwiertów. Minijos Nafta zamierzała zainwestować wówczas 6,5 mln litów.

Według Kristiny Paukštytė-Brazdauskienė, na decyzję Minijos Nafta o wstrzymaniu realizacji projektu nie wpłynął współudziałowiec – polski koncern Lotos.

Grupa Lotos zarządza Geonaftą, która ma 100 proc. udziałów w przedsiębiorstwie Genčių Nafta i 50-proc. w Manifodas i Minijos Nafta.

PODCASTY I GALERIE