• Litwa
  • 31 lipca, 2019 10:57

Milionowy fundusz stypendialny dla przyszłych nauczycieli

W ramach zwiększania prestiżu zawodu nauczyciela Ministerstwo Oświaty zamierza przyznawać specjalne stypendia dla młodych osób, które wybiorą studia pedagogiczne. Minister Algirdas Monkevičius zapowiedział, że w przyszlym roku powstanie fundusz, z którego bedą mogły korzystać uniwersytety.

BNS
Milionowy fundusz stypendialny dla przyszłych nauczycieli

Fot. Joanna Bożerodska

Środki mają być przeznaczone na stypendia oraz wydatki świeżo upieczonych nauczycieli na osiedlenie się w samorządach, gdzie nauczycieli brakuje. Wysokość stypendium będzie stanowiła 200 euro miesięcznie, zaś jednorazowa zapomoga na pokrycie kosztów osiedlenia się wyniesie 10 tysięcy euro, po podpisaniu umowy z samorządem. Kwota funduszu będzie opiewała na 1 milion euro.

Jak poinformował minister, docelowo studenci będą mogli skorzystać z funduszu już w przyszłym roku.

„Umowa zakładałaby zobowiązania. Na przykład, co najmiej przez trzy lata pracować jako nauczyciel. Mogliśmy przygotować się do takiego systemu już w tym roku, ale teraz już uzgodniliśmy środki w przyszłorocznym budżecie” – zapewnił Monkevičius.

Jak wynika z tegorocznej rekrutacji, studentów brakuje we wszystkich trzech podstawowych uczelniach, kształcących nauczycieli. Wyjątkiem jest Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie. Na nim ze 110 miejsc na studiach pedagogicznych finansowanych przez państwo przyjęto 47 studentów. Na Uniwersytet w Szawlach dostało się 13 osób (było 15 miejsc), natomiast Uniwersytet Wileński, w którym przewidziano 40 miejsc do kształcenia pedagogów, w ogóle nie zebrał odpowiedniej liczby chętnych na takie kierunki.

PODCASTY I GALERIE