• Litwa
  • 28 kwietnia, 2017 10:48

Milion euro na obozy letnie

1 milion euro państwo przeznaczy w tym roku na organizację kolonii i obozów letnich dla dzieci. Ministerstwo Oświaty i Nauki podkreśla, że kwota jest o jedną trzecią wyższa, niż w ubiegłym roku.

BNS
Milion euro na obozy letnie

Fot. Joanna Bożerodska

Na organizacje letniego wypoczynku dla dzieci ministerstwo przeznaczy 300 tys euro. Około 700 tys. euro planują wyasygnować samorządy.

Ze środków ministerstwa będą finansowane różne programy edukacyjne na obozach stacjonarnych. Kolonie zaoferują programy zdrowego trybu życia, planowania kariery, przedsiębiorczości, postaw obywatelskich i inne.

Z pieniędzy państwowych zostanie pokrytych do 30 procent ogółu kosztów pobytu w obozach letnich. Za wypoczynek dzieci z rodzin niskouposażonych, rodzin wielodzietnych, emigrantów, a także dzieci niepełnosprawnych państwo zapłaci 95 proc kosztów.

PODCASTY I GALERIE