• Litwa
  • 13 grudnia, 2013 9:16

Mija rok pracy rządu

Dzisiaj przypada pierwsza rocznica pracy nowego rządu. W ciągu roku koalicji rządzącej udało się zwiększyć minimalne wynagrodzenie, aczkolwiek gabinet ministrów jest nieustannie krytykowany za zwłokę w przyjęciu ważnych decyzji strategicznych i politykę energetyczną.

BNS
Mija rok pracy rządu

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Badania opinii publicznej pokazują, że premier Algirdas Butkevičius zajmuje miejsce wśród najbardziej popularnych polityków litewskich. Prezydent Dalia Grybauskaiėe, która w miniony wtorek spotkała się z przedstawicielami rządu, aby omówić roczne dokonania, pozytywnie oceniła prace rządu. Szczególnie doceniła to, że rząd przestrzega dyscypliny fiskalnej, co jej zdaniem jest niezmiernie ważne w dążeniu do wprowadzenia euro.

Tymczasem wielu obserwatorów życia politycznego twierdzi, że obecna koalicja nie podjęła żadnej znaczącej decyzji i doświadczyła porażki w dziedzinie energetyki: po wycofaniu się spółki Chevron utknął projekt poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego, nie ma też ciągle decyzji w sprawie budowy elektrowni atomowej.

Mimo to pozytywnie oceniana jest decyzja rządu, by kontynuować budowę terminalu gazu skroplonego w Kłajpedzie.

PODCASTY I GALERIE