Litwa
zw.lt

Mieszkańcy oczekują wzrostu ekonomicznego państwa

W listopadzie wzrosła liczba mieszkańców, którzy prognozują polepszenie sytuacji ekonomicznej Litwy w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.

W porównaniu z październikiem, wskaźnik ten wzrósł o 7 punktów procentowych. Przed miesiącem pozytywnie sytuację oceniało 27 proc. respondentów, a w listopadzie już 35 proc. Zmniejszyła się też liczba myślących inaczej – w październiku pogorszenie sytuacji ekonomicznej przewidywało 21 proc. mieszkańców, a w tym miesiącu o 3 proc. mniej.

Więcej mieszkańców Litwy wierzy też w poprawę sytuacji swojego gospodarstwa domowego, a także w zmniejszenie bezrobocia w kraju. Mijający rok respondenci ocenili jednak niezbyt pozytywnie – 40 proc. uważa, że w ciągu roku sytuacja się pogorszyła, i tylko 18 proc. mieszkańców stwierdziło, że kraj zrobił postęp.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!