• Litwa
  • 6 maja, 2022 11:44

Mieszkańcy, mający nielegalne odwierty, mają możliwość ich legalizacji bez sankcji

Mieszkańcy korzystający z odwiertów wody, które z tego czy innego powodu nie są zarejestrowane w Rejestrze Głębin Ziemi, od 1 maja b.r., po wejściu w życie tymczasowej ustawy Republiki Litewskiej o legalizacji odwiertów wody do wydobycia świeżej wody gruntowej, będą mogli je zalegalizować bez żadnych sankcji gospodarczych i odpowiedzialności administracyjnej. Prawda, procedury uprawomocnienia wykorzystywanego odwiertu będą możliwe do 30 kwietnia 2025 roku.

vrsa.lt
Mieszkańcy, mający nielegalne odwierty, mają możliwość ich legalizacji bez sankcji

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Do tej pory, zgodnie z obowiązującą procedurą, Departament Ochrony Środowiska po ustaleniu naruszenia był zobowiązany do likwidacji studni i zapłacenia nałożonej kary. Gdyby w takim przypadku właściciel studni nadal potrzebował wody, musiałby urządzić nowy odwiert.

Od 1 maja b.r. po wejściu w życie tymczasowej ustawy Republiki Litewskiej o legalizacji odwiertów świeżej wody gruntowej ustawa umożliwia osobom rejestrowanie istniejących i niezarejestrowanych studni wydobywania słodkiej wody w Rejestrze Głębin Ziemi i lub wprowadzanie danych o właścicielu studni, który nie podlegałby odpowiedzialności administracyjnej i innym sankcjom.

Mieszkańcy rejonu wileńskiego chcący zalegalizować studnie, podobnie jak w przypadku urządzania studni legalnych, muszą najpierw skontaktować się z Administracją Samorządu (e-mail [email protected] lub pod adresem ul. Rinktinės 50, Wilno) i złożyć wniosek o zgodę na korzystanie z odwiertu.

Rozporządzeniem nr. A27 (1)-1225 z dn. 29 kwietnia 2022 r. zatwierdzono wniosek o zaprojektowanie odwiertu wydobywania /poszukiwania świeżej wody gruntowej

W ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku do Samorządu osoba musi uiścić jednorazową opłatę za legalizację studni (jeśli woda ze studni jest wykorzystywana do celów domowych lub do niekomercyjnej działalności gospodarczej – 15 Euro).

Po uzyskaniu zgody Samorządu właściciele studni powinni wystąpić do podmiotu gospodarczego, który posiada zezwolenie na badanie głębin ziemi, poszukiwanie wód gruntowych i rozpoznawanie. Po uzyskaniu zezwolenia właściciel studni musi ją zalegalizować zgodnie z ustaloną procedurą (odwiert musi być zalegalizowany w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku do Administracji Samorządu).

Apelujemy do mieszkańców rejonu wileńskiego o rejestrację wykorzystywanych studni i tym samym ochronę otaczającego nas środowiska przed ewentualnym zanieczyszczeniem wody, zmianami poziomu wody itp.

Jeśli macie dodatkowe pytania dotyczące legalizacji studni, prosimy skontaktować się z [email protected] lub zadzwonić na nr +370 607 30591.

Zapraszamy również do udziału w zdalnym seminarium, które odbędzie się 10 maja w godzinach 13.00-14.15. Zostanie przedstawiona bardziej szczegółowo procedura legalizacji studni wód gruntowych. Prosimy o rejestrację na seminarium do 9 maja 2022 r. tutaj (link do logowania zostanie wysłany do wszystkich, którzy zarejestrowali się dzień przed wydarzeniem).

PODCASTY I GALERIE