• Litwa
  • 18 kwietnia, 2017 9:37

Mieszkańcy Litwy pozytywnie oceniają pobór do wojska

Wprowadzenie powszechnej służby wojskowej wspiera jedna trzecia mieszkańców kraju – wynika z badań opinii publicznych przeprowadzonych przez spółki RAIT na zlecenie agencji BNS.

BNS
Mieszkańcy Litwy pozytywnie oceniają pobór do wojska

Fot. Joanna Bożerodska

8 proc. ankietowanych twierdzi, że służbę wojskową powinni odbywać zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 23 proc. twierdzi, że do wojska muszą być powoływani tylko mężczyźni.

25 proc. respondentów popiera obecny stan, kiedy do wojska jest powoływana część młodych mężczyzn. 34 proc. opowiada się za utworzeniem na Litwie profesjonalnego wojska, bez odbywania obowiązkowej służby wojskowej.

W opinii ministra ochrony kraju Raimondasa Karoblisa sondaż napawa optymizmem. ,,Tylko jedna trzecia respondentów opowiada się za profesjonalnym wojskiem, a ponad połowa wspiera jedną czy drugą mieszaną służbę. Widzimy, że poborowi muszą być częścią wojska. Wyniki badań są całkiem dobre, ale musimy o swoim pomysłach bardziej informować opinię publiczną” – agencji BNS powiedział minister.

Pobór do wojska przywrócono w 2015 roku na okres pięciu lat w związku z niebezpieczeństwem w regionie. Szkolenia młodych mężczyzn odbywają się przez dziewięć miesięcy. W ciągu pięciu lat zamierzano przeszkolić około 17 tys. osób, tworząc rezerwą wojskową, która zaspokoiłaby potrzeby w 75-90 proc.

Obowiązkowy pobór do wojska został zlikwidowany w 2008 roku.

PODCASTY I GALERIE