• Litwa
  • 24 maja, 2014 6:01

Mieszkańcy Litwy posiadają znikomą wiedzę nt praw człowieka

Na zlecenie litewskiego Ministerstwa Sprawiedliwości spółka „Baltijos tyrimai” przeprowadziła badania opinii publicznej na temat znajomości praw człowieka. Okazało się, że wielka część mieszkańców Litwy jest zdania, że nie posiada prawie żadnej wiedzy na temat przysługujących im praw albo posiadana wiedza na dany temat jest niewystarczająca.

Mieszkańcy Litwy posiadają znikomą wiedzę nt praw człowieka

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Aż 83 proc. respondentów wyraziło potrzebę, żeby nauczanie praw człowieka było wprowadzone już w szkołach i gimnazjach. 35 proc. osób jest zdania, że ich ogólna wiedza jest niedostateczna oraz posiada braki w zakresie wiedzy na ten temat. Tylko jedna piąta mieszkańców (21proc.) stwierdziła, że posiada wystarczającą ilość wiedzy, żeby móc obronić swoje prawa.

Podczas międzynarodowej konferencji „Kształcenie prawne na Litwie: wyzwania i możliwości” Minister Sprawiedliwości Juozas Bernatonis podkreślał, że formułując i wdrażając w życie politykę oświaty prawnej, państwo powinno zacząć od kształcenia najmłodszego pokolenia. Dodać warto, że była to pierwsza międzynarodowa konferencja dotycząca prawnej edukacji społeczeństwa, zorganizowana za cały okres niepodległości państwa.

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) już nieraz pisała o tym, że na Litwie odbywa się zbyt mało szkoleń w zakresie praw człowieka oraz prawa międzynarodowego. Z jednej strony, nawet osoby bezpośrednio pracujące w systemie prawnym (prawnicy, adwokaci, sędziowie) nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat praw człowieka ani znajomości prawa międzynarodowego. Jedną z głównych przyczyn jest mała ilość szkoleń w tym zakresie. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości za okres 2004-2012, szkoleń na temat praw człowieka na Litwie było zaledwie 27. W świetle tych danych nie dziwi wcale bardzo niska świadomość zakresu swoich praw i wolności przez pozostałych obywateli państwa, jeżeli nawet osoby z wykształceniem prawnym nie są odpowiednio kształcone w zakresie praw człowieka.

W czasie swojej działalności EFHR prowadziła badania na temat tego, na ilu uczelniach są prowadzone zajęcia bądź wykłady z zakresu praw człowieka. Odpowiedzi, otrzymane z uczelni oraz z Ministerstwa Sprawiedliwości również wykazują, że edukacja w tej dziedzinie nadal pozostawia wiele do życzenia.

Wyniki badań, które były zrobione na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, potwierdzają tylko przypuszczenia EFHR, że na Litwie istnieje wielka potrzeba organizowania szkoleń na temat praw człowieka. EFHR w ciągu swoje krótkiej działalności (organizacja została założona w 2010 r.) zorganizowała serię szkoleń dla studentów, uczni, nauczycieli i wykładowców oraz dotarła do wielu szkół, przedszkoli oraz uczelni, oferując bezpłatne wykłady, prowadzone przez ekspertów prawa międzynarodowego oraz praw człowieka z zagranicy (więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji). Strona internetowa Fundacji (www.efhr.eu) oferuje również szeroki zakres informacji dotyczącej prawa zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, a także Raporty i sprawozdania międzynarodowe, aktualności dotyczące praw człowieka na Litwie oraz w Europie, materiały edukacyjne oraz aktualne informacje dotyczące organizowanych szkoleń.

PODCASTY I GALERIE