• Litwa
  • 4 października, 2015 7:01

Mieszkańcy Litwy dbają o środowisko

Prawie połowa mieszkańców Litwy osobiście stara się dbać o przyrodę i środowisko naturalne – tak wynika z badań Eurobarometru.

BNS
Mieszkańcy Litwy dbają o środowisko

Fot. BFL/Andrius Ufartas

48 proc. mieszkańców Litwy oraz 31 proc. od ogółu mieszkańców UE odpowiedziało, że stara się dbać o środowisko naturalne. Z których 92 proc. Litwinów (oraz 93 proc. Europejczyków) twierdzi, że starają się nigdy nie zostawiać śmieci na łonie natury.

23 proc. Europejczyków i 15 proc. mieszkańców Litwy twierdzi, że znikające rodzaje zwierząt i roślin mają wpływ na ich życie. 33 proc. Europejczyków oraz 43 proc. Litwinów sądzi, że to będzie mieć wpływ na życie przyszłych pokoleń.

Badania zostały przeprowadzone na przełomie maja i czerwca 2015 r., w których wzięło udział 1004 respondentów z Litwy.

PODCASTY I GALERIE