• Litwa
  • 11 kwietnia, 2014 9:09

Mieszkańcy Litwy coraz bardziej sceptycznie oceniają Unię

W tym roku Litwa będzie obchodziła 10. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. W przeciągu 10 lat ocena UE znacznie się zmieniła. Teraz już nie jest taka pozytywna, jak było na początku.

BNS
Mieszkańcy Litwy coraz bardziej sceptycznie oceniają Unię

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

W 2004 r. 60 proc. mieszkańców Litwy pozytywnie oceniało Unię Europejską. W 2013 r., jak wynika z badań Eurobarametru, liczba takich osób zmniejszyła się do 38 proc.

Co prawda, zwiększyła się liczba osób, którzy jednocześnie utożsamiają siebie z Litwą i Unią Europejską. W 2004 r. takich było 43 proc., w roku ubiegłym wzrosło do 54 proc.

W większości krajów unijnych kryzys gospodarczy miał negatywny wpływ na tożsamość europejską mieszkańców. Litwa jest jednym z nielicznych krajów, w którym odsetek ludzi uważających się za Europejczyków wzrósł.

PODCASTY I GALERIE