• Litwa
  • 27 września, 2013 14:40

Mieszkańcy Litwy wolą partie, niż związki zawodowe

Przynależność partyjną na początku 2012 roku deklarowało prawie 108 tys. mieszkańców albo 4 proc. mieszkańców kraju w wieku od 18 roku życia. W porównaniu z rokiem 2011 liczba partyjniaków zwiększyła się o 2 proc.

BNS
Mieszkańcy Litwy wolą partie, niż związki zawodowe

Fot. BFL/Butautas Barauskas

W tym okresie zmniejszyła się natomiast liczba osób, zrzeszonych w związkach zawodowych. W 2012 roku przynależność do związków deklarowało ponad 105 tys. osób pracujących.

W 2012 roku finansowanie partii politycznych stanowiło prawie 34 mln litów, z czego 60 proc. pochodziło z budżetu państwa.

Środki pieniężne związków zawodowych rok do roku zmniejszyły się o 24 proc. i w 2012 roku stanowiły ponad 14 mln litów. Podstawowych źródłem finansowania związków zawodowych są składki członkowskie.

PODCASTY I GALERIE