• Litwa
  • 26 stycznia, 2016 13:55

Międzynarodowy Dzień Celnictwa

26 stycznia obchodzimy, ustanowiony przez Światową Organizację Celną (WCO) Międzynarodowy Dzień Celnictwa.

zw.lt
Międzynarodowy Dzień Celnictwa

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W 2015 roku na Litwie zatrzymano największy w historii litewskiej służby celnej przemyt papierosów. Ogółem w minionym roku zarekwirowany towar z przemytu opiewał na kwotę ponad 30 mln euro. Przeważającą część stanowiły papierosy – prawie 11 milionów paczek i najwięcej w dotychczasowej historii. W wielkiej mierze przyczyniły się do tego urządzone na punktach kontrolnych aparaty rentgenowskie, przy pomocy których łatwiej jest wykrywać ładunki z przemytu.

Historia Międzynarodowego Dnia Celnictwa rozpoczęła się 26 stycznia 1953 roku – wtedy odbyła się w Brukseli Inauguracyjna Sesja Rady Współpracy Celnej. Rada miała zabezpieczyć najwyższy stopień harmonizacji i jednolitości w systemach celnych, zwracając przy tym uwagę przede wszystkim na problemy związane z rozwojem i ulepszaniem procedur celnych i prawa celnego.

Początkowo Rada Współpracy Celnej ograniczała swoją działalność tylko do Europy, ale z czasem przekształciła się w organizację o światowym zasięgu. Dlatego też w roku 1994 przyjęła nieformalną nazwę Światowej Organizacji Celnej (WCO), do której należy obecnie 179 krajów.

Światowy Dzień Celnictwa ustanowiono w 1983 roku, aby uczcić 30 rocznicę inauguracyjnej sesji Rady Współpracy Celnej. Chociaż Polska przystąpiła do Rady już w 1974 roku, to dopiero od 1992 roku polscy funkcjonariusze celni obchodzą to święto.

PODCASTY I GALERIE