• Litwa
  • 21 sierpnia, 2014 11:06

Michnik: Songaila i Tomaszewski pracują zgodnie dla polityki Putina

,,Musimy zrozumieć, jak szkodliwe są absurdalne spory między Litwą a Polską'' - powiedział Adam Michnik podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Bronisława Gieremka i Forum Jerzego Giedroycia.

zw.lt
Michnik: Songaila i Tomaszewski pracują zgodnie dla polityki Putina

Fot. Antoni Radczenko

W międzynarodowej konferencji pt. ,,Co zrobić z wolnością? Kreowanie wizji nowej Europy 21 wieku”, zorganizowanej z okazji 25-lecia Szlaku Bałtyckiego, biorą udział m.in. szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius, ambasador UE w Moskwie Vygaudas  Ušackas, także przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.

,,Musimy zrozumieć, jak szkodliwe są absurdalne spory między Litwą a Polską. Tacy politycy, jak Songaila i Tomaszewski pracują zgodnie dla polityki Putina. Trzeba mieć świadomość tego, że destrukcja leży tylko w interesie imperialnej polityki Kremla” – zauważył podczas konferencji Adam Michnik.

Łańcuch Bałtycki był oddolną inicjatywą ponad 2 milionów obywateli ówczesnych republik bałtyckich ZSRR, polegającą na utworzeniu żywego łańcucha osób na przestrzeni ponad 600 km wzdłuż dróg łączących trzy stolice: Wilno, Rygę oraz Tallinn. Uczestniczące w inicjatywie osoby chciały w ten sposób zwrócić uwagę na rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow w wyniku którego państwa bałtyckie utraciły niepodległość, a sam pakt stał się symbolem trudnej historii Europy Wschodniej.

PODCASTY I GALERIE