• Litwa
  • 24 maja, 2014 11:01

Michnik otrzymał nagrodę im. Giedroycia w Wilnie

Wczoraj Forum Współpracy i Dialogu im. Jerzego Giedroycia rozdało swoje pierwsze nagrody. W tym roku nagrody powędrowały do redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” Adama Michnika oraz profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Bogdana Szlachty.

Antoni Radczenko

Uroczysta gala odbyła się w wileńskim pałacu Chodkiewiczów w Wilnie. Laureaci zostali odznaczeni za całokształt życiowego dorobku oraz za budowanie mostów pomiędzy Polską i Litwą. Prezes Forum prof. Alvydas Nikžentaitis poinformował, że w tym roku strona litewska wręczyła nagrody Polakom, a w następnym roku polska strona wręczy nagrodę Litwinom.

Adama Michnika przedstawiał znany litewski poeta i eseista Tomas Venclova. „To jest również moja osobista radość, ponieważ już od 40 lat jesteśmy kolegami i przyjaciółmi. Ta osoba w Polsce stoi w tym samem szeregu, co Jacek Kuroń, Lech Wałęsa oraz inni. W 2000 r. Michnik został uznany za jednego z 20 najbardziej wpływowych dziennikarzy świata” – podkreślił w swej mowie poeta. „Jerzy Giedroyć był jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku. To był człowiek, który swoimi myślami i wizjami wyznaczył życie mojego pokolenia” – oświadczył Michnik, dodając, że jest bardzo zaszczycony tą nagrodą. Redaktor naczelny ,,Gazety wyborczej’’ powiedział, że kiedy w latach 70-tych pierwszy raz spotkał się z Venclovą w Maisons-Laffitte w redakcji paryskiej „Kultury” nawet nie mógł sobie wyobrazić, że kiedykolwiek zostanie mu wręczona mu Nagroda im. J. Giedroycia w Wilnie.

Drugim laureatem został prof. Bogdan Szlachta historyk myśli politycznej, redaktor naczelny półrocznika Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jeden z pierwszych numerów tego pisma był poświęcony Litwie. Na początku lat 90-tych Szlachta przygotował specjalny numer „Znak” poświęcony Litwie.

Po wręczeniu nagród odbyła się dyskusja między dziennikarzami z Polski i Litwy o roli mniejszości narodowych w relacjach polsko-litewskich. Wcześniej grupa dziennikarzy z Polski i Litwy spotkała się z przedstawicielami mniejszości litewskiej w Sejnach oraz z mniejszość polską w Społecznikach. Mieli też spotkania z czołowymi politykami litewskimi.

Spotkanie z litewskimi politykami.

Spotkanie w Sejnach.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej