MBA Entrepreneurship: Pierwszy program MBA przedsiębiorczości na Litwie

Szkoła Biznesu Uniwersytetu Wileńskiego prezentuje nowy akredytowany program studiów magisterskich MBA Entrepreneurship. Jest to unikalny na Litwie program studiów magisterskich z zarządzania biznesem (Master of Business Administration, MBA) przeznaczony do kształcenia i rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

zw.lt

Fot. Organizatorzy

Cieszymy się mogąc przedstawić nowy program MBA, którego celem jest kształcenie przedsiębiorców, ludzi, którzy dostrzegają nowe możliwości, tworzą nowe miejsca pracy i wartość dodaną dla klientów, partnerów i społeczeństwa. Program jest przeznaczony dla tych, którzy pragną swoje idee przekształcić w biznes, a także dla tych, którzy w przedsiębiorstwach są odpowiedzialni za rozwój usług/produktów – twierdzi dr B. Miškinienė, dyrektor Szkoły Biznesu UW.

Program opracowano zgodnie w wymaganiami AMBA (Association of Master of Business Administration, USA), przy wsparciu ekspertów Technion (Izrael), przedstawicieli Szkoły Biznesu Uniwersytetu Amsterdamskiego, Uniwersytetu Stanforda, partnerów biznesowych na Litwie. Zajęcia będą prowadzić profesjonaliści w swoich dziedzinach z Litwy i zagranicy.

MBA Entrepreneurship to odmienny program studiów magisterskich. Studia trwają 1 rok, nauka odbywa się przez doświadczenie – w trakcie studiów studenci realizują doświadczalny projekt z zakresu przedsiębiorczości oparty na rzeczywistych problemach biznesowych, integrując i wykorzystując zdobytą nową wiedzę. Ponieważ program jest skierowany do osób mających co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, zatem bardzo przyda się doświadczenie „wzajemnego uczenia się”. Także można zażartować, że jedna z zalet tego programu to, iż nie trzeba będzie pisać pracy magisterskiej, która jest wymagana w zwykłych programach studiów magisterskich. Projekt doświadczalny stanowi istotę całych tych studiów praktycznych – twierdzi dr B. Miškinienė, dyrektor Szkoły Biznesu UW.

Studia MBA Entrepreneurship będą obejmować aktywne metody uczenia się, interaktywne seminaria, wyjazdy na Litwie i za granicę. Zajęcia najczęściej będą odbywać się co drugi tydzień w piątki i soboty.

Nabór studentów odbywa się w drodze konkursu. Planowany początek studiów we wrześniu 2018 r. Studenci, którzy pomyślnie ukończą studia, otrzymają tytuł magistra zarządzania biznesem (MBA) Uniwersytetu Wileńskiego.

Więcej informacji.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej