• Litwa
  • 14 lipca, 2014 16:53

Mąż Cytackiej poskarżył się na Litwę w Komisji Europejskiej

Mąż wiceminister energetyki Renaty Cytackiej, zatrudniony w Samorządzie Rejonu Wileńskiego obywatel Polski Mariusz Cezary Cytacki zwrócił się do Komisji Europejskiej z powodu nałożonych na niego kar za nieznajomość języka litewskiego.

BNS
Mąż Cytackiej poskarżył się na Litwę w Komisji Europejskiej

Fot. BFL/Andrius Ufartas

M. Cytacki, który pracuje jako starszy kontroler Działu Porządku Publicznego w Samorządzie Rejonu Wileńskiego otrzymał grzywnę za niewykonanie nakazu Państwowej Komisji Języka Litewskiego i niezdanie egzaminu ze znajomości języka litewskiego. Jego zdaniem tego rodzaju wymagania naruszają prawo Unii Europejskiej. Cytacki tłumaczył, że przy zatrudnieniu nie był poinformowany o obowiązku znajomości języka litewskiego, a jako obywatel Polski nie może spełnić nakazu komisji w przewidzianym przez nią – zbyt krótkim – czasie.

Departament Prawa Europejskiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Litwy otrzymał w tym miesiącu pismo z Komisji Europejskiej, w którym litewskie urzędy proszone są o przedstawienie uwag dotyczących wymogów znajomości języka państwowego. Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie odpowiedzi dla Komisji Europejskiej będzie Ministerstwo Oświaty i Nauki – ma na to dwa miesiące.

Ustawa o języku państwowym przewiduje, że urzędnicy i funkcjonariusze państwowi powinni znać język litewski według ustalonych przez rząd kategorii zaawansowania.

Według Komisji Europejskiej taki przepis może nie pozostawiać możliwości uwzględnienia wymagań służbowych dla konkretnego stanowiska i oczekuje od litewskich instytucji państwowych dowodów, że uzasanieniem tego wymogu jest interes publiczny.

PODCASTY I GALERIE