• Litwa
  • 3 lipca, 2018 9:39

Matury: Najłatwiej zdawano angielski, najtrudniej matematykę

Dzisiaj zostaną ogłoszone wyniki pięciu egzaminów maturalnych. Najgorzej w tym roku poszło z matematyką, najłatwiej z językiem angielskim.

BNS
Matury: Najłatwiej zdawano angielski, najtrudniej matematykę

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Narodowe Centrum Egzaminacyjne od rana ogłasza wyniki egzaminów państwowych z języka litewksiego i literatury, z języka obcego angielskiego, matematyki i biologii. Po południu zostaną podane do wiadomości wyniki matury z informatyki.

Egzamin z języka litewskiego i literatury zaliczyło 91,25 proc. składających, z matematyki – 87,21 proc., z języka angielskiego – 99,16 proc., z biologii – 98,73 proc., zaś z informatyki 97 proc. maturzystów.

Tegoroczny wynik egzaminu państwowego z matematyki jest gorszy, bowiem na jego składanie zdecydowało się więcej maturzystów z gorszym wynikiem w ciągu roku. 51 proc. składających miało ocenę nie wyższą niż 6 w pierwszym półroczu minionego roku szkolnego, zaś ocena 20 proc, składających wahała się od 1 do 4.

Do 12 licpa zostaną ogłoszone wyniki egzaminów z historii, geografii i chemii.

PODCASTY I GALERIE