• Litwa
  • 2 stycznia, 2020 13:54

Matki, które jeszcze nie otrzymały świadczeń macierzyńskich, otrzymają je do 20 stycznia

Matki, które na skutek zmian w systemie prawnym nie otrzymały zasiłku macierzyńskiego, otrzymają go do 20 stycznia, poinformowała "Sodra“.

BNS
Matki, które jeszcze nie otrzymały świadczeń macierzyńskich, otrzymają je do 20 stycznia

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Według danych zakładu ubezpieczeń społecznych, po zatwierdzeniu przez Sejm nowelizacji Ustawy, zgodnie z którą prawo do zasiłku odzyskały matki, które straciły pracę lub przerwały działalność indywidualną, świadczenia otrzyma blisko 100 osób.

Wymagany staż ubezpieczenia socjalnego w tym przypadku wynosi 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat.

Jak poinformowała „Sodra”, kobiety nie powinny w tym celu składać dodatkowych wniosków.

Także zachowują moc prawną zmiany, zgodnie z którymi od listopada zostały ustanowione lepsze warunki dla kobiet, które w ciąży zaprzestały wykonywania działalności indywidualnej. Odtąd także będą otrzymywały zasiłki z tytułu macierzyństwa.

PODCASTY I GALERIE