• Litwa
  • 9 listopada, 2020 6:02

Maseczki na lekcjach są już obowiązkowe

Resort oświaty nałożył na uczniów obowiązek noszenia maseczek. Od poniedziałku, 9 listopada, rozporządzenie i wytyczne Ministerstwa Oświaty nakazują uczniom powyżej 6 roku życia zasłaniania ust i nosa w czasie lekcji.

zw.lt
Maseczki na lekcjach są już obowiązkowe

Fot. Joanna Bożerodska

Od 9 listopada do zakończenia kwarantanny (29 listopada) dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas początkowych, a także uczniowie szkół specjalnych i klas specjalnych będą mogli kontynuować naukę w placówkach oświatowych. Dla starszych uczniów (klasy 5-12) lekcje będą organizowane zdalnie lub w formacie hybrydowym. Szkoły same mają podjąć decyzję, jaką metodę kształcenia wybrać, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby edukacyjne dzieci.

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu zwraca uwagę, że w razie potrzeby również uczniowie klas początkowych mogą przejść na nauczanie on-line.

Od poniedziałku, 9 listopada wszyscy uczniowie w wieku od 6 lat w czasie lekcji powinni nosić maski ochronne.

PODCASTY I GALERIE