• Litwa
  • 30 czerwca, 2019 7:11

Marszałkowie Sejmu i Senatu RP zainaugurowali obchody 450-lecia Unii Lubelskiej

Uroczysta kolacja z udziałem przedstawicieli delegacji z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier zapoczątkowała obchody 450-lecia Unii Lubelskiej w Polsce. Podczas spotkania marszałkowie Sejmu i Senatu RP podkreślali, że dziedzictwo Unii Lubelskiej jest nadal aktualne dzisiaj, kiedy kraje dążą do wspólnoty interesów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dobrobytu. Oficjalne uroczystości odbywają się w niedzielę w Lublinie.

zw.lt
Marszałkowie Sejmu i Senatu RP zainaugurowali obchody 450-lecia Unii Lubelskiej

Fot. Joanna Bożerodska

„Akt unii, to ogromne wydarzenie na skalę historyczną, obok obiektywnej i faktograficznej strony, zapoczątkował trwającą stulecia więź emocjonalną i całkowite utożsamienie się obojga narodów ze swoim dziełem. Unia istniała w rzeczywistości – ku radości swoich obywateli, którzy żyli w państwie mogącym zapewnić dziesięciolecia pokojowego życia i dobrobytu” – powiedział marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

„Oczywiście wtedy, w roku 1569, istniało wiele obiektywnych przesłanek do wzmocnienia więzi Polski i Litwy, skala jednak tej wiecznej umowy zapowiadała realizację wielu oczekiwań, pozwoliła na poczynienie kolejnych historycznych kroków w kierunku tworzenia silnego, wyjątkowego państwa, które byłoby przykładem demokracji, wolności , republikanizmu i tolerancji.

Mnie samemu, kiedy próbuję szukać korelacji z przymierzem losów narodów polskiego i litewskiego we wspólnym państwie, przychodzi do głowy biblijna Księga Początku. Ten historyczny czyn okazał się mocniejszy od wszystkich zagrożeń, które nadeszły później, nieszczęść i katastrof” – podkreślił Kuchciński.

„Dziś Unia Lubelska nie istnieje w takiej formie i objętości, jaka istniała wówczas, razem tworzymy jednak nową jakość, nowe formy i formaty współpracy, uzasadnione wspólnotą losów, interesów, celów i planów” – zauważył marszałek Sejmu RP.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski zaznaczył z kolei, że obchody 450-lecia Unii Lubelskiej są kolejną okazją do rozmowy o wspólnocie interesów naszych narodów.

Fot. Joanna Bożerodska

„My, dzisiejsi politycy, w rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej powinniśmy spojrzeć na ten akt bez emocji i dostrzec w nim przede wszystkim odbicie wspólnoty interesów krajów naszego regionu. Unia Lubelska, bez wszelkiej wątpliwości, była naszą odpowiedzią na zagrożenia zewnętrzne. Dla ówczesnych społeczności – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Ukraińców i Polaków – była gwarancją nie tylko przetrwania, ale też rozwoju. Był to sposób na wzmocnienie współpracy w dziedzinach polityki, obronności i gospodarki, zapewnienie szacunku dla różnorodności narodów i religii tworzących wspólne państwo” – przypomniał Stanisław Karczewski.

Głównym punktem niedzielnych uroczystości będzie debata pt. „450. rocznica Unii Lubelskiej. Europejskie znaczenie dziedzictwa Unii Lubelskiej dla współczesnych narodów i państw”, z udziałem przewodniczących parlamentów. Obchody rozpocznie uroczysta msza święta w Archikatedrze Lubelskiej. Po nabożeństwie zostaną złożone wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Unii Lubelskiej na placu Litewskim. Po południu zaplanowane jest także spotkanie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z młodzieżą polonijną. Uroczystości zakończy koncert, podczas którego zaprezentowany zostanie nowy utwór Mikołaja Góreckiego „Missa”.

PODCASTY I GALERIE