• Litwa
  • 18 grudnia, 2018 16:50

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński złoży wizytę na Litwie

W środę 19 grudnia marszałek Sejmu Marek Kuchciński odbędzie wizytę na Litwie. Polską delegację będzie gościł Viktoras Pranckietis, przewodniczący Sejmu Republiki Litewskiej. Głównym punktem będzie uroczyste otwarcie wystawy w I Gmachu Sejmowym litewskiego parlamentu - "Polska. Tradycje parlamentaryzmu do 1791 r." - z okazji 550-tej rocznicy polskiego parlamentaryzmu.

zw.lt
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński złoży wizytę na Litwie

Fot. Joanna Bożerodska

Specjalnie przygotowana ekspozycja przybliża kluczowe dla rozwoju parlamentaryzmu wydarzenia z okresu obejmującego XIV-XVIII w. Autorką pierwotnej koncepcji wystawy jest poseł Ewa Tomaszewska. Poszczególne plansze tworzą opowieść prezentującą bogatą historię Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w której dominowały postawy patriotyczne, republikańskie, wolnościowe, a także niezwykła w tamtym okresie tolerancja dla różnych wyznań, kultur i etnosów. Parlamentaryzm I Rzeczypospolitej wywierał przemożny wpływ na ustrój i politykę, nie tylko w wymiarze wewnętrznym, lecz także zewnętrznym państwa. Stanowił forum prezentowania idei dialogu i integracji europejskiej, wyprzedzając często w tym obszarze swoje czasy.

W czasie wizyty Marszałek Sejmu złoży wieniec na Mauzoleum Matki i Serca Syna, Cmentarz na Rossie. Spoczywa tam Maria Piłsudska, obok złożono w kryształowej urnie serce jej syna Józefa. Polska delegacja zwiedzi także wystawę w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Kontakty na szczeblu przewodniczących parlamentów Polski i Litwy są bardzo ożywione w ostatnich latach. Viktoras Pranckietis odwiedził Warszawę 1 marca w związku z obchodami 100-lecia Odbudowy Niepodległości Republiki Litewskiej. Przemówienie, które wygłosił wtedy w Sejmie, było pierwszym w XXI wieku wystąpieniem przewodniczącego parlamentu innego kraju na posiedzeniu Izby. „Historia nasze narody na przemian łączyła i dzieliła, jednak przez cały czas więcej było w niej wspólnego, niż dzielącego” – powiedział szef parlamentu Litwy. Przypomniał też o zbliżającej się 450. rocznicy Unii Lubelskiej, która przypada w 2019 roku.

PODCASTY I GALERIE