• Litwa
  • 8 kwietnia, 2014 16:48

Marszałek Sejmu RP: Litwa może się wzorować na polskiej Ustawie o mniejszościach narodowych

Przebywająca w Wilnie w ramach szczytu szefów parlamentów europejskich marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz spotkała się dzisiaj z przewodniczącą litewskiego Sejmu Loretą Graužinienė.

BNS
Marszałek Sejmu RP: Litwa może się wzorować na polskiej Ustawie o mniejszościach narodowych

Fot. Krzysztof Białoskórski

,,Rozmowa dotyczyła spraw, które są najistotniejsze dla nas, przedstawicieli polskiego parlamentu, jak również mniejszości polskiej na Litwie” – powiedziała po spotkaniu marszałek Sejmu RP.

,,Prosiłam o bardzo konkretne propozycje rozwiązań dotyczących sytuacji Polaków na Litwie. Apelowałam też o respektowanie przez stronę litewską konwencji Rady Europy w sprawie mniejszości narodowych, którą Litwa podpisała” – dodała. Marszałek E. Kopacz zadeklarowała pomoc w przygotowywaniu ustawy o mniejszościach narodowych. ,,Zaproponowałam przedstawienie rozwiązań zawartych w obowiązującej w Polsce ustawie o mniejszościach narodowych, która mogłaby stać się pewną inspiracją dla strony litewskiej” – powiedziała E. Kopacz. ,,Polska ustawa dotyczy przecież tych samych spraw i pozwala wypełnić konwencję Rady Europy. Dzięki tej konwencji niemiecka mniejszość narodowa w Polsce może bez ograniczeń używać dwujęzycznych nazw, posiada również swoich przedstawicieli w polskim parlamencie. Wydaje mi się, że Niemcy u nas czują się tak, jak u siebie w domu” – oświadczyła marszałek Sejmu RP.

Polska polityk zwróciła się również do L.Graužinienė w sprawie przekazania premierowi Litwy pisma, w sprawie wstrzymania kary nałożonej na dyrektora administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Bolesława Daszkiewicza. ,,To była bardzo przyjemna rozmowa. Doszłyśmy do wspólnego wniosku, że oba kraje muszą dążyć do polepszania stosunków’’ – powiedziała E. Kopacz.

Wcześniej w swoim wystąpieniu podczas konferencji szefów parlamentów europejskich, marszałek Sejmu RP powiedziała między innymi, że żadne państwo nie może stosować wobec mniejszości narodowych polityki dyskryminacyjnej.

„Chciałabym zwrócić uwagę na realizację praw mniejszości narodowych – działania żadnej władzy w państwie demokratycznym nie mogą być dyskryminacyjne względem mniejszości narodowych ” – stwierdziła E. Kopacz.

„Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że rezolucja komitetu rady ministrów z 28 listopada 2012 roku podkreśla, iż konieczne jest zapewnienie praw mniejszości narodowych, włączając w to prawa językowe, według konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych” – mówiła przewodnicząca polskiego Sejmu.

Marszałkowie polskiego Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz w Wilnie biorą udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE).

PODCASTY I GALERIE