• Litwa
  • 7 grudnia, 2022 10:32

Marszałek Grodzki na Litwie: musimy zapewnić Ukrainie wszelkie wsparcie, także w przygotowaniu jej do członkostwa w UE

Jako parlamentarzyści musimy zapewnić Ukrainie wszelkie możliwe wsparcie, także w procesie przygotowania jej do członkostwa w Unii Europejskiej - podkreślał w środę w Wilnie marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Oznajmił, że tej zimy sojusznicy nie zostawią Ukrainy bez pomocy.

PAP
Marszałek Grodzki na Litwie: musimy zapewnić Ukrainie wszelkie wsparcie, także w przygotowaniu jej do członkostwa w UE

Fot. BNS/ Paulius Peleckis

Marszałek Senatu bierze tam udział w 12. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że jako przedstawiciele narodów, które doświadczyły okrucieństw wojny i które znają cenę pokoju, wiemy jak ważne jest, by walki o suwerenność nie prowadzić w osamotnieniu. Zapewnił, że „zjednoczona Europa nie pozostaje obojętna na los narodu walczącego za wolność swoją – i naszą”.

Grodzki ocenił, że wojna w Ukrainie może trwać jeszcze długo, a Moskwa będzie ją wykorzystywać jako narzędzie destabilizacji w skali globalnej.

Wyraził pogląd, że oczekiwanie na jakąkolwiek zmianę kursu Rosji jest nierealistyczne i naiwne. Stwierdził, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości powrotu do jakichkolwiek relacji Zachód-Rosja.

„Dziś powtórzę to, co nie raz już mówiłem: koniec złudzeń! Polityka oparta na iluzjach nigdy nie będzie skuteczna. Żadnych rozmów z Rosją, dopóki ostatni żołnierz rosyjski nie opuści terytorium Ukrainy. Rosja musi raz na zawsze zrozumieć, że agresja na wolny niepodległy kraj nigdy nie będzie zaakceptowana, zaś agresor zostanie surowo ukarany i izolowany tak, aby nigdy więcej nie przyszło mu do głowy napadanie na wolny kraj” – powiedział.

„Dlatego liczymy, że w czasie zbliżającego się szczytu NATO, którego gospodarzem będzie Litwa, podjęte zostaną decyzje o dalszym wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu; że liczba żołnierzy, a także zdolności i rozmieszczenie jednostek na wschodniej flance, będą dostosowane do nowej rzeczywistości strategicznej, w tym rosyjskiej obecności wojskowej na Białorusi oraz zacieśniającej się współpracy Moskwy i Mińska” – oświadczył marszałek Grodzki.

Stwierdził, że obecnym celem Putina – tak jak Stalina w latach 1932-1933 – jest eksterminacja narodu ukraińskiego, a konsekwencją bezpardonowych rosyjskich atakach na budynki cywilne i infrastrukturę krytyczną Ukrainy może być kolejna odsłona katastrofy humanitarnej i kolejna fala uchodźców.

„Dlatego powinniśmy skoncentrować się na długofalowej strategii wsparcia Kijowa nie tylko w wymiarze militarnym, ale także gospodarczym i humanitarnym” – zaznaczył.

„Pragnę z całą mocą zapewnić, że Polska nadal pozostanie niezłomnym przyjacielem Ukrainy i wiodącym ośrodkiem niesienia pomocy temu krajowi. W chwili obecnej skupiamy się na pilnych dostawach sprzętu, niezbędnego do odbudowy infrastruktury energetycznej, tak by zapewnić ludności cywilnej przetrwanie w surowych warunkach zimowych” – powiedział.

Podkreślił, że tysiące Polek i Polaków każdego dnia niesie pomoc Ukraińcom, działając w samorządach, organizacjach pozarządowych, czy agendach rządowych. „Możecie być pewni, że nie zostawimy was tej zimy bez pomocy” – oznajmił.

„My, parlamentarzyści, musimy natomiast zapewnić Ukrainie wszelkie możliwe wsparcie w procesie przygotowania tego kraju do członkostwa w Unii Europejskiej. W obliczu trwającej wojny jest to wyjątkowe wyzwanie. Wiele naszych, polskich i litewskich doświadczeń z okresu akcesji do Wspólnoty może być jednak pomocnych Ukrainie, podobnie jak nasze wsparcie dla europejskiego wyboru Kijowa na wszelkich możliwych forach międzynarodowych. Jesteśmy przekonani, że zbliżenie Ukrainy i UE będzie czynnikiem stabilizującym i budującym zaufanie, a jasna perspektywa członkostwa powinna zachęcać wszystkich do wspierania Ukrainy i inwestowania w jej odbudowę” – powiedział.

„Teraz jednak najważniejsze jest, by Ukraina zwyciężyła, a naród ukraiński mógł z nadzieją patrzeć w przyszłość” – oświadczył.

PODCASTY I GALERIE