• Litwa
  • 6 marca, 2015 9:00

Marszałek Borusewicz na obchodach z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy

Z okazji 25-lecia Dnia Odzyskania Niepodległości na Litwę przyjadą wysokiej rangi politycy państw zagranicznych, informuje gazeta „Lietuvos žinios“.

BNS
Marszałek Borusewicz na obchodach z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości Litwy

Fot. Antoni Radczenko

W uroczystościach z okazji narodowego święta w litewskim Sejmie wezmą udział nie tylko przedstawiciele państw sąsiednich, ale również politycy, którzy mieli wpływ na tworzenie XX-wiecznej historii Europy.

Swój udział w obchodach 11 Marca potwierdzili już: marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, prezydent Islandii Olaf Ragnar Grimsson, a także przewodniczący przewodniczący parlamentów: Danii, Estonii, Łotwy, Islandii, Mołdawii, Szwecji. Ponadto posłowie z Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Norwegii, Ukrainy, Gruzji i Białorusi.

11 marca 1990 roku Rada Najwyższa Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przekształciła się w Sejm Restytucyjny, który uchwalił ustawę o reaktywowaniu niepodległości Litwy. Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego – deklaracji niepodległości uchwalonej 11 marca 1990 roku, podkreślał odnowienie i prawną kontynuację państwa litewskiego z okresu międzywojennego, a okres od czerwca 1940 uznawał za utratę niepodległości i sowiecką okupację. Litwa była pierwszą republiką, która proklamowała niezależność od Związku Radzieckiego.

PODCASTY I GALERIE