• Litwa
  • 15 lutego, 2021 15:24

Marcin Łapczyński otrzyma Krzyż Orderu za Zasługi dla Litwy

Marcin Łapczyński - były dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w Departamencie Współpracy z Zagranicą, otrzyma Krzyż Rycerski Orderu za Zasługi dla Litwy.

zw.lt
Marcin Łapczyński otrzyma Krzyż Orderu za Zasługi dla Litwy

Fot. Roman Niedźwiecki

Nagroda zostanie wręczona za „pielęgnowanie stosunków między Polską a Litwą oraz współpracę w dziedzinie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki oraz szerzenia sztuki”.

Sam Łapczyński podkreśla, że dla niego tak wysokie odznaczenie państwowe Prezydenta Litwy – to wielki zaszczyt i honor.

„Przyjmuję je z radością i jestem bardzo wdzięczny. To, z jednej strony, podziękowanie za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju i wzmocnienia polsko-litewskich relacji w obszarze kultury i nauki, ale także zachęta i motywacja do dalszej pracy. Cieszy mnie też, że na Litwie została zauważona i doceniona praca Instytutu Polskiego w Wilnie, którym kierowałem w latach 2015-2019” – podkreśla.

Łapczyński zauważa, że moment odznaczenia zbiega się symbolicznie z jubileuszem 25-lecia jego działalności. „W tym czasie placówka zorganizowała kilka tysięcy ciekawych i wartościowych projektów, przybliżając Litwinom Polskę – od kultury, przez historię, naukę, język, po turystykę. Nauczyliśmy się wspólnie rozmawiać na trudne tematy bez negatywnych emocji, doceniliśmy wspólnych polsko-litewskich bohaterów, postaci, które łączą nasze narody. Nie wyobrażam sobie wileńskiego, czy szerzej litewskiego, środowiska kulturalnego bez Instytutu. To odznaczenie traktuję także jako podziękowanie dla całego zespołu Instytutu. Bez ich codziennej pracy, współpraca polsko-litewska w obszarze kultury nie byłaby tak intensywna i dynamiczna. Ja dołożyłem tylko małą cegiełkę” – podziękował były dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.

Marcin Łapczyński jest urzędnikiem państwowym i dyplomatą, od kilkunastu lat zajmuje się promocją polskiej kultury za granicą. Obecnie jest radcą ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, w latach 2015-2019 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie i radcy Ambasady RP w Wilnie. W tym czasie placówka zrealizowała na Litwie ponad 500 projektów z obszaru dyplomacji publicznej i kulturalnej. Na zakończenie kadencji odznaczony przez ministra spraw zagranicznych Litwy pamiątkowym medalem Stulecia Odrodzenia Państwa Litewskiego za „aktywne promowanie współpracy kulturalnej pomiędzy Litwą i Polską oraz znaczący wkład w umacnianie relacji między dwoma narodami”.

Oprócz Łapczyńskiego, order otrzymają m.in. dziennikarz Edmundas Jakilaitis, solista operowy Vladas Bagdonas, dyrektor Biblioteki im. Mažvydasa Renaldas Gudauskas, prezydent Rady Miasta Sztokholmu Anna Cecilia Brinck, hinduski dyplomata Rajinder Jumar Chaudhary, dyrektor Kowieńskiej Biblioteki im. Vincasa Kudirki Nomeda Domeikienė, przewodniczący Litewskiej Wspólnoty Azerskiej Mahir Gamzajew oraz przewodnicząca Litewskiej Wspólnoty Artystów Ludowych Ramutė Kraujalienė.

Order „Za Zasługi dla Litwy” jest jedną z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla osób, które zasłużyły się dla Państwa Litewskiego.

Odznaczenie jest wręczane w Dniu Niepodległości Litwy – 16 lutego.

PODCASTY I GALERIE