• Litwa
  • 6 czerwca, 2017 6:02

Mapa masowych deportacji wpisana na rejestr UNESCO

Mapa masowych deportacji w ramach radzieckiej operacji Priboj z 1949 roku, która jest przechowywana w Litewskim Archiwum Specjalnym została uznana za dokument o znaczeniu państwowym i wciagnieta na litewską listę krajowego rejestru UNESCO"Pamięć świata".

zw.lt
Mapa masowych deportacji wpisana na rejestr UNESCO

Fot. archyvai.lt

Jak napisano w komunikacie Litewskiego Archiwum Specjalnego, jest to ważny krok dla zachowania pamięci historycznej i oddania hołdu pamięci ofiarom radzieckich represji.

Schemat sporządzony 17 kwietnia 1949 roku przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jest oryginalnym dokumentem, którego treść ukazuje szczegółowe przygotowanie do brutalnej akcji sowieckich struktur represyjnych i sił zbrojnych przeciwko cywilnej ludności. Schemat tuszem i kolorowymi kredkami został sporządzony na wydrukowanej mapie Litwy.

Przeprowadzona w marcu-kwietniu 1949 roku operacja Priboj była największą po wojnie akcją sowieckiego genocydu w krajach bałtyckich. W jej trakcie zesłano 95 tys. mieszkańców – około 32 tys. z Litwy, około 42 tys. z Łotwy i około 21 tys. z Estonii.

Od wcześniejszych zesłań, których dokonano w latach powojennych, operacja różniła się tym, że mieszkańcy krajów bałtyckich do Krasnojarskiego Kraju, obwodów omskiego, irkuckiego, tomskiego byli zsyłani na czas nieokreślony, czyli do końca życia.

PODCASTY I GALERIE