• Litwa
  • 25 lipca, 2016 12:03

Majątek Grybauskaitė zwiększył się o kilkadziesiąt tysięcy euro

W ciągu roku majątek Dalii Grybauskaitė zwiększył się o prawie 50 tys. euro. W 2014 roku majątek prezydent wynosił 761 tys. euro, to w 2015 – 809 tys. euro – poinformowała Państwowa Inspekcja Podatkowa.

BNS
Majątek Grybauskaitė zwiększył się o kilkadziesiąt tysięcy euro

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Podobnie, jak w roku 2014, wartość nieruchomości i ziemi prezydent wynosi około 124 tys. euro. Zwiększyła się natomiast wartość wyrobów jubilerskich oraz dzieł sztuki o 5,5 tys. euro. W ciągu roku prezydent zwiększyła oszczędności o 24 tys. euro. Obecnie oszczędności Grybauskaitė sięgają 307 tys. euro.

Wartość majątku i oszczędności premiera Algirdasa Butkevičiusa wzrosła o 16 tys. euro. Majątek premiera i jego rodziny wynosi 249 tys. euro.

Majątek przewodniczącej Sejmu wynosi 115 tys. euro, czyli o 9 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

PODCASTY I GALERIE