• Litwa
  • 24 lipca, 2018 8:24

Majątek Grybauskaitė wzrósł do 852 tys. euro, Skvernelisa do 228 tys. euro

Stan posiadania przywódców państwa w ciągu roku się zwiększył - prezydent Dalia Grybauskaitė w roku ubiegłym miała ponad 852 tys. euro mienia i oszczędności, premier Saulius Skvernelis - 228 tys. euro.

Majątek Grybauskaitė wzrósł do 852 tys. euro, Skvernelisa do 228 tys. euro

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Jak wskazują nowe dane Państwowej Inspekcji Podatkowej pochodzące z deklaracji majątkowych polityków, Dalia Grybauskaitė
w ciągu roku wzbogaciła się o 15 tys. euro – w roku 2016 wartość jej mienia i oszczędności wynosiła 837 tys. euro.

Wartość posiadanych przez prezydent działek wzrosła z blisko 23 tys. euro w roku 2016 do 98 tys. euro w roku ubiegłym, o 24 tys. euro zmniejszyła się wartość posiadanych przez głowę państwa papierów wartościowych, o 26 tys. euro zmniejszyły się także osobiste oszczędności prezydent. W roku 2017 Grybauskaitė wskazała, że zgromadziła 290 tys. euro.

Z kolei premier Saulius Skvernelis z małżonką w ubiegłym roku dysponował majątkiem o 16 tys. euro większym niż w roku 2016. Najbardziej – z 63 tys. euro do 81 tys. euro wzrosły oszczędności pieniężne szefa rządu. Deklarowany kredyt w banku na sumę 34 tys. euro w ciągu roku zmniejszył się o 2 tys. euro.

PODCASTY I GALERIE