• Litwa
  • 8 czerwca, 2017 12:11

MAEA: Wybierając miejsce elektrowni na Białorusi uwzględniono niezbędne aspekty bezpieczeństwa

"Władze Białorusi w prawidłowy sposób uwzględniły możliwe zagrożenia zewnętrzne, wybierając miejsce i projektując elektrownię w Ostrowcu” – głosi opublikowany w środę raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ze styczniowej misji jej ekspertów.

MAEA: Wybierając miejsce elektrowni na Białorusi uwzględniono niezbędne aspekty bezpieczeństwa

Fot. BNS

„Zostały podjęte odpowiednie działania, by uwzględnić wszystkie niezbędne aspekty bezpieczeństwa przy wyborze miejsca budowy elektrowni i parametrów projektu pod kątem zagrożeń zewnętrznych” – czytamy we wnioskach raportu MAEA.

W styczniu eksperci agencji przeprowadzili na miejscu budowy elektrowni tzw. misję SEED (ang. Site and External Events Design Review Service) badającą bezpieczeństwo projektu i miejsca budowy elektrowni pod względem zagrożeń zewnętrznych (naturalnych i wywołanych przez człowieka).

Według międzynarodowych ekspertów przeprowadzono systematyczne i wszechstronne badanie zagrożeń zewnętrznych, projekt elektrowni uwzględnia specyfikę miejsca budowy, programy monitorowania zagrożeń są odpowiednio udokumentowane, podjęto odpowiednie działania, by – w świetle awarii elektrowni w Fukushimie – odpowiedzieć na wyzwania związane z zagrożeniami zewnętrznymi.

Prace misji SEED dotyczyły pięciu obszarów: badania zagrożeń zewnętrznych, charakterystyki możliwych zagrożeń, parametrów budowlanych projektu elektrowni, zapewnienia monitoringu obiektu i jego otoczenia, a także uwzględnienia wniosków z katastrofy elektrowni w Fukushimie.

Obawy i zastrzeżenia w związku z budową białoruskiej elektrowni niejednokrotnie wyrażała Litwa. Wilno zarzuca Białorusinom m.in. wybiórcze podejście do kwestii bezpieczeństwa, a także nieudzielanie pełnych informacji na temat budowy elektrowni, która powstaje w odległości zaledwie 40 km od litewskiej stolicy.

PODCASTY I GALERIE