• Litwa
  • 16 września, 2022 21:04

M. Morawiecki: kolejne polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe cementują naszą przyjaźń

Bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo energetyczne, wojna na Ukrainie, sytuacja Polaków, którzy mieszkają na Litwie oraz mniejszości litewskiej w Polsce to główne tematy rozmów podczas polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Polski Mateusza Morawieckiego i premier Litwy Ingridy Šimonytė. Rozmowy były prowadzone także w obszarach: spraw zagranicznych, energii, transportu, spraw wewnętrznych, gospodarczych, finansowych, sprawiedliwości, zdrowia, edukacji, nauki i sportu, zatrudnienia i spraw społecznych oraz kultury i cyfryzacji. Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji z okazji III polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych. Podczas wizyty szef polskiego rządu spotkał się także z prezydentem Gitanasem Nausėdą.

gov.pl
M. Morawiecki: kolejne polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe cementują naszą przyjaźń

Fot. PAP/EPA/LAIMA PENEK / LITHUANIAN GOVERNMENT OFFICE / HANDOUT

„Po 24 lutym tego roku wiemy doskonale, że agresywna polityka Rosji stanowi zagrożenie dla całej Europy i dla całego świata” – powiedział premier Morawiecki.

Polsko-litewskie partnerstwo i działania na rzecz Ukrainy

„Rosję trzeba i można powstrzymać – to robią Ukraińcy na polu bitwy, ale też robi to rząd litewski i rząd polski, tłumacząc na forum europejskim, jak ta polityka powinna wyglądać, żeby już nigdy nie być przedmiotem rosyjskiego szantażu” – podkreślił szef polskiego rządu. Jak wskazał, w Rosji postępuje coraz większy kryzys związany z sankcjami, o które Polska i Litwa zabiegały od samego początku. Nasze kraje będą stały na straży tego, aby Europa się nie poddała w tej walce, bo dzisiaj walczymy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Polska i Litwa należą do grupy państw Unii Europejskiej, które zdają sobie sprawę z tego, jak niebezpieczne jest bagatelizowanie agresji ze Wschodu. Jednoznaczna postawa Warszawy i Wilna oraz wszystkich krajów podobnie myślących jest jedyną możliwą odpowiedzią społeczności zachodniej na politykę Putina.

Polska i Litwa od samego początku rosyjskiej agresji wspierają Ukrainę oraz organizują pomoc dla Ukraińców, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Oba kraje opowiadają się za dalszym wzmocnieniem międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy, w tym unijnego wsparcia finansowego. Popierają również starania, które mają na celu przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej.

Transformacja energetyczna musi iść w parze z bezpieczeństwem energetycznym

„Dziś stoimy przed ogromnym geopolitycznym wyzwaniem przebudowy architektury bezpieczeństwa fizycznego, wewnętrznego i zewnętrznego, bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego. Poświęciliśmy tym zagadnieniom ogromną część naszych spotkań” – mówił premier, podsumowując dzisiejsze rozmowy. Podziękował również premier Ingridzie Šimonytė oraz prezydentowi Gitanasowi Nausėdzie, za to, że – pomimo pewnych różnic – nasze kraje potrafią patrzeć dalej i wypracować wspólny mechanizm walki o nową architekturę bezpieczeństwa, która jest wielką szansą na zdrowy rozwój.

Wysokim cenom energii należy przeciwdziałać przy pomocy rozwiązań regulacyjnych na poziomie Unii Europejskiej. Polska i Litwa są zgodne, że zbyt ambitna polityka klimatyczna, szczególnie w obecnych warunkach wojennych, będzie skutkować pogłębieniem problemu braku energii i wzrostu jej cen. Dotychczasowy model polityki energetycznej UE musi zostać przebudowany. Polska sugeruje reformę systemu ETS, która zmierza do obniżenia cen energii. Proponujemy także ograniczenie ceny importowanego do UE gazu, by obniżyć rachunki za ciepło i prąd oraz ulżyć odbiorcom, a równolegle zmniejszyć presję inflacyjną na nasze gospodarki.

Premier odniósł się również do dalszej  współpracy polsko-litewskiej w obszarze infrastruktury i energetyki. Realizowane projekty takie jak Via Carpatia, Rail Baltica, Via Baltica, połączenie gazowe GIPL, Harmony Link przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa regionu oraz gwarantują jego płynny rozwój.

Deklaracja z okazji III Polsko-Litewskich Konsultacji Międzyrządowych

Wobec wojny trwającej na naszym kontynencie, stabilne partnerstwo strategiczne rządów Polski i Litwy nabrało nowego znaczenia. Bezpieczeństwo naszych krajów oraz naszego regionu stało się w tym roku głównym punktem współpracy bilateralnej – czytamy w deklaracji przyjętej podczas spotkania.

Z całą mocą potępiamy niesprowokowaną i nieuzasadnioną inwazję Rosji oraz jej brutalne działania wojenne prowadzone przeciwko Ukrainie, które wstrząsnęły zarówno europejską, jak i światową architekturą bezpieczeństwa. Zbrodnie wojenne, w tym ataki na ludność cywilną, niezliczone cierpienia, ogromne zniszczenia, terroryzm nuklearny oraz walka prowadzona za pomocą polityki energetycznej i żywnościowej – zarówno te, jak i inne działania prowadzone przez Federację Rosyjską stanowią wyzwanie dla całego demokratycznego świata oraz zagrożenie dla ładu opartego na prawie międzynarodowym. To czas, gdy wolne i demokratyczne narody muszą pokazać jedność i wytrwałość, działając przeciw agresorowi – napisano w dokumencie.

W deklaracji oba kraje potwierdziły także swoje zaangażowanie w ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i strefy Schengen oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa obywateli.

PODCASTY I GALERIE