• Litwa
  • 2 stycznia, 2018 11:22

Ludzie stulecia: Basanavičius, Smetona i Landsbergis

Jonas Basanavičius, Vytuatas Landsbergis, Antanas Smetona – ta trójka zdaniem historyków i mieszkańców Litwy jest najbardziej zasłużona wobec Litwy w minionym stuleciu.

BNS
Ludzie stulecia:  Basanavičius, Smetona i Landsbergis

Fot. BNS/Vytautas Landsbergis

Na czwartym miejscu znalazł się Valdas Adamkus, a na piątym jeden z liderów powojennej partyzantki Jonas Žemaitis – Vytautas. Algirdas Brazauskas uplasował się na miejscu szóstym, na siódmym znalazł się jeden z autorów reformy rolnej w latach 20-tych ubiegłego stulecia ks. Mykolas Krupavičius.

Na ósmym i dziewiątym znaleźli się międzywojenni prezydenci Litwy Aleksandras Stulginskis i Kazys Grinius.

Na dzieciatym miejscu uplasował się biskup-dysydent Sigitas Tamkevičius.

Badania zostały przeprowadzone przez BNS oraz spółka RAIT. Zostały przeprowadzone dwa niezależne badania. Spółka RAIT przeprowadziła badania opinii publicznej, a agencja BNS zapytała 30 historyków.

Opinie historyków i zwykłych mieszkańców były zbieżne, jeśli chodzi o Basanavičiusa czy Smetonę. Jednak rolę Vytuatas Landsbergisa oceniono inaczej. Przykładowo wśród historyków Landsbergis zająl pierwsze miejsce, a a wśród mieszkańców tylko na szóstym.

Były prezydent Valdas Adamkus na liście historyków znalazł się na szóstym miejscu, a na liście mieszkańców na pierwszym.

Podobnie rzecz się ma z prezydentem Algirdasem Brazauskasem, który na liście mieszkańców znalazł się na czwartym miejscu, a na liście historyków na dziesiątym.

PODCASTY I GALERIE