Litwa
BNS

LRT zaapelowała do Europejskiej Unii Nadawców: Wolność słowa na Litwie zagrożona

Dyrektor generalny LRT Monika Garbačiauskaitė-Budrienė zwróciła się do Europejskiej Unii Nadawców (EBU), ponieważ jej zdaniem obecna władzy Litwy zagraża niezawisłości publicznego nadawcy.

„Zagrożenia wobec niezawisłości LRT są niepokojące, ponieważ są zagrożeniem również dla wolności słowa oraz demokracji” – napisała w liście do przewodniczącego EBU.

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė poinformowała, że model reformy zaproponowany przez komisję sejmową de facto przekształci publicznego nadawcę w spółkę państwową.

Największe zagrożenie dyrektor generalny widzi w zmianie trybu powołania rady LRT. Obecnie skład rady jest wymieniany stopniowo. „Taki model gwarantuje, że kadencja członkowów rady nie jest tożsama z kadencją Sejmu” – podkreśliła Garbačiauskaitė-Budrienė. Poza tym dodała, że komisja sejmowa nie miała prawa proponować zmian w regulaminie, ponieważ była powołana do zbadania przejrzystości finansowej LRT.

„To jest sprzeczne z zasadami demokracji, otwartości i wolności słowa. Zwłaszcza w przeddzień 2019 r. kiedy na Litwie odbędą się trzy – samorządowe, prezydenckie, do Parlamentu Europejskiego – wybory. To może spowodować, że koalicja będzie ignorowała zdanie opozycji. Oczekujemy wsparcia i reakcji na poziomie europejskim” – zaznaczyła Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Apel poparła prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. „Próby upolitycznienia LRT są zagrożeniem dla wolności słowa i demokracji” – powiedziała prezydent.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!