• Litwa
  • 1 października, 2014 10:52

Litwinki w Anglii są wykorzystywane seksualnie

Brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej opublikowała raport, zawierający szacunkowe liczby potencjalnych ofiar handlu ludźmi w 2013 roku.

BNS
Litwinki w Anglii są wykorzystywane seksualnie

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że Litwa znajduje się na dziewiątym miejscu wśród państw pochodzenia potencjalnych ofiar tego procederu. W ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii zidentyfikowano 104 ofiary handlu ludźmi z Litwy, tj. o 35 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Litwini byli najczęściej wykorzystywani do pracy niewolniczej – dwie trzecie przypadków. Pozostali byli zmuszani do działalności przestępczej, bądź wykorzystywani seksualnie.

PODCASTY I GALERIE