• Litwa
  • 30 maja, 2017 11:46

Litwini za ściślejszą integracją w Unii Europejskiej

Większosć Litwinów opowiada się za ścisłą integracją z Unią Europejską - wynika z przedstawionego we wtorek sondażu. Respondenci byli pytani o ocenę pięciu scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej, które przedstawiła Komisja Europejska.

BNS
Litwini za ściślejszą integracją w Unii Europejskiej

78 proc. ankietowanych mieszkańców Litwy zgodziło się lub całkowicie zgodziło się ze stwierdzeniem, że kraje Unii Europejskiej powinny współpracować ze sobą jeszcze bardziej ściśle przy rozstrzyganiu kwestii bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Ten scenariusz rozwoju Unii Litwini popierają najbardziej.

„Inaczej niż w innych krajach Europy Środkowej, na Litwie członkostwo w Unii Europejskiej jest traktowane jako coś więcej niż unia gospodarcza. UE i NATO są tu postrzegane jako gwarancja bezpieczeństwa dla Litwy” – komentuje dyrektor programu Bezpieczeństwa Europejskiego w Wileńskim Instytucie Analizy Politycznej.

Mieszkańcy Litwy poparli także propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą ograniczenia agendy i poświęcenia podstawowej uwagi tym dziedzinom, które w sposób oczywisty mogą przynieść korzyści. Wśród tych dziedzin są innowacje technologiczne, handel, bezpieczeństwo, imigracja, ochrona granic i obronność.

Według tego scenariusza UE wycofuje się z innych dziedzin – rozwoju regionalnego, zdrowia, pracy i polityki socjalnej, pozostawiając je w kurateli instytucji narodowych.

Najbardziej sceptycznie Litwini oceniają scenariusz Europy dwóch prędkości.

PODCASTY I GALERIE