• Litwa
  • 10 lipca, 2015 11:32

Litwini z Krymu i Donbasu mogą być przeniesieni na Litwę

Litwa ma zamiar przenieść do kraju mieszkających na Krymie oraz w okręgach donieckim i ługańskim obywateli Litwy, osoby litewskiego pochodzenia i ich rodziny. Chęć zamieszkania na Litwie wyraziło już około trzydziestu rodzin.

BNS
Litwini z Krymu i Donbasu mogą być przeniesieni na Litwę

Fot. PAP/EPA

Obecnie przygotowywany jest odpowiedni projekt rządu.

Według Kancelarii Rządu projekt przygotowywany jest z uwzględnieniem „skomlikowanej sytuacji bezpieczeństwa i humanitarnej” w wymienionych regionach.

„Przeniesienie obywateli Litwy, osób pochodzenia litewskiego i ich rodzin byłoby możliwe, gdyby została zapewniona ich integracja w życie kraju – udzielone tymczasowe lokum, wypłacane zasiłki socjalne, zapewnione nauczanie języka litewskiego oraz terytorialny podział przeniesionych osób” – czytamy w piśmie kancelarii.

Przybywający otrzymaliby także pomoc konsularną, zostałyby im wydane wizy i dokumenty powrotu, zostałyby ubezpieczone.

Jak wynika z danych ambasady Litwy na Ukrainie, do tej pory złożono około 30 wniosków o przeniesienie rodzin na Litwę. Każda rodzina liczy od 3 do 5 osób. Ogółem na Ukrainie jest około 10 tys. osób pochodzenia litewskiego. Oficjalnie zameldowanych obywateli Litwy – około 1,5 tys.

PODCASTY I GALERIE