• Litwa
  • 2 lutego, 2015 6:01

Litwini w Puńsku rzadko zlitewszczają swoje nazwiska

Polscy Litwini raczej rzadko zlitewszczają swoje imiona i nazwiska. Wśród imion największą popularnością cieszą się te, które tak samo brzmią zarówno w języku polskim, jak i litewskim.

BNS
Litwini w Puńsku rzadko zlitewszczają swoje nazwiska

Fot. Ewelina Mokrzecka

W opinii wójta gminy Puńsk Vytautasa Liškauskasa w ubiegłym roku tylko jeden mieszkaniec zmienił nazwisko, drugi – imię i nazwisko. Przed dwoma laty było podobnie, w roku 2012 na zmianę nazwiska zdecydowała się jedna osoba.

Litewscy Polacy z gminy Puńsk najczęściej zlitewszczają swoje imiona i nazwiska, kiedy wyjeżdżają na studia na Litwę albo w celu stałego zamieszkania w naszym kraju.

Przy wyborze imion mieszkańcy gminy Puńsk zazwyczaj decydują się na takie, które tak samo brzmią po polsku i po litewsku. ,,Jak dają imiona, to litewskich jest bardzo mało. Mówię o takich jak Vytautas, Mindaugas, Gediminas, Laisvė, Laimė… Rzadko ktoś daje dziecku takie imię’’ – agencji BNS powiedział Liškauskas.

Gminę Puńsk zamieszkuje 4 tys. 611 mieszkańców, z czego 80 proc. stanowią Litwini.

PODCASTY I GALERIE