• Litwa
  • 5 stycznia, 2020 16:37

Litwini w Polsce: Kraj wydziela za mało środków na zachowanie naszej kultury

Litwini, mieszkający w Polsce, zwracają uwagę, że środki, jakie otrzymują od państwa polskiego, nie są wystarczające na utrzymanie litewskiej prasy i organizację wydarzeń kulturalnych.

BNS
Litwini w Polsce: Kraj wydziela za mało środków na zachowanie naszej kultury

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Jak zaznacza Sigitas Birgelis, redaktor portalu punskas.pl, litewska społeczność w Polsce otrzymała takie same wsparcie jak przed rokiem, jednak w obliczu rosnących cen i zarobków suma ta staje się już niewystarczająca.

Z danych portalu punskas.pl wynika, że najwięcej – 300 tys. złotych – otrzymał dwutygodnik „Aušra”, na zjazd społeczności litewskiej z kolei zostało przeznaczonych 23 tys. złotych.

Kolejne 13 tys. złotych zostało przydzielonych na organizację festiwalu teatralnego, a na święta okolicznościowe przyznano 7 tys. złotych.

Birgelis ubolewał, że w tym roku nie przyznano funduszy na wydawnictwo książek.

PODCASTY I GALERIE