• Litwa
  • 21 kwietnia, 2015 15:34

Litwini uczą się bronić bez NATO

Wojsko Litewskie przygotowuje się do ćwiczeń, w trakcie których będzie się uczyło współdziałać w instytucjami litewskimi bez udziału wojsk sojuszniczych.

BNS
Litwini uczą się bronić bez NATO

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W ćwiczeniach weźmie udział ponad 3 tys. żołnierzy oraz funkcjonariuszy Wojska Litewskiego, pracowników resortów ochrony kraju, spraw wewnętrznych, ochrony zdrowia, a także samorządów i Związku Strzelców Litewskich.

Ostatnio podobne ćwiczenia odbywały się przed 17 laty. W najbliższy czwartek rozpocznie się pierwszy etap ćwiczeń, w trakcie którego odbędą się szkolenia z częściowej mobilizacji, na początku maja zaś – polowe ćwiczenia taktyczne.

PODCASTY I GALERIE