• Litwa
  • 21 lipca, 2014 13:30

Litwini skarżą pracodawców

Inspekcja Pracy w ciągu sześciu pierwszych miesięcy tego roku otrzymała 2,5 tysiąca skarg i raportów – nieco więcej niż w tym samym okresie minionego roku. Po przeanalizowaniu skarg okazało się, że prawie połowa zawartych w nich zarzutów nie znalazła potwierdzenia.

BNS
Litwini skarżą pracodawców

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Wśród skarg i powiadomień, które zbadała Inspekcja Pracy widoczna jest tendencja – najwięcej skarg dotyczy prawa pracy, stanowią one prawie 85 procent.

Inspekcja Pracy informuje, że w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku, więcej skarg dotyczy zatrudnienia, kwestii poruszanych w umowach o pracę. O 30 proc.wzrosła liczba apelacji w sprawie nielegalnej pracy.

W tegorocznych skargach w porównaniu z minionym rokiem jest mniej kwestii dotyczących wynagrodzenia. Wzrosła natomiast o 20 proc. liczba skarg dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

W pytaniach indywidualnych zadawanych Inspekcji Pracy, których liczba również wzrosła, prawie czwartą część dotyczyła pytań o zatrudnienie, tematów związanych z umowami o pracę. Często pytano również o urlopy w pracy i wynagrodzenia.

PODCASTY I GALERIE