Litwa
BNS

Litwini są większymi euroentuzjastami niż Grecy, Włosi czy Polacy

Mieszkańcy Litwy pozytywnie oceniają członkostwo swego kraju w Unii Europejskiej – wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie Parlamentu Europejskiego.

88 proc. mieszkańców Litwy pozytywnie oceniają członkostwo Litwy w UE. Średnia unijna wynosi 64 proc.
Podobne nastroje są w Irlandii – 90 proc., Malcie – 88, Luksemburgu – 86, czy Polsce – 84.

Bardziej pesymistyczne nastroje panują na południu Europy: Włochy – 39 proc., Cypr – 45 proc., Grecji – 48 proc.

46 proc. mieszkańców Litwy uważa, że sprawy UE idą w dobrym kierunku. Średnia unijna wynosi 31 proc.

Wśród największych problemów UE Litwini wymienili: rozwarstwienie społeczne, biedę, rzadziej terroryzm.
Sondaż został przeprowadzony w dniach 23 wrześnie – 2 października. W badaniach wzięło udział 27881 osób.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!