• Litwa
  • 11 lutego, 2015 13:32

Litwini są ostrożni w internecie

85 proc. obywateli krajów Unii Europejskiej uważa, że wzrasta ryzyko, iż padną ofiarą cyberprzestępstwa. To o 9 punktów procentowych więcej niż w połowie 2013 r. - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej.

BNS
Litwini są ostrożni w internecie

Fot. BFL

57 proc. pytanych Litwinów oceniło, że są dobrze poinformowani o zagrożeniach związanych z cyberprzestępczością. 74 proc. uczestników badania wyraziło obawę się, że ich dane osobowe nie są chronione przez strony internetowe, zaś 69 proc. obawiało się, że ich dane osobowe w internecie nie są chronione przez władze publiczne. 87 procent ujawniło, że unika ujawniania danych osobowych w internecie.

Uczestników sondażu spytano też m.in. o to, jak często korzystają z sieci, jakich urządzeń używają oraz co robią w internecie. Na Litwie codzienne łączenie się z internetem zadeklarowało 56 proc. badanych.

PODCASTY I GALERIE