• Litwa
  • 16 stycznia, 2014 11:38

Litwini są mniej sceptyczni wobec euro niż Polacy

40 proc. mieszkańców Litwy popiera wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty. Tak wynika z badań Eurobarometru, które zostały przeprowadzone w listopadzie ubiegłego roku.

BNS
Litwini są mniej sceptyczni wobec euro niż Polacy

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Przeciwko wprowadzeniu wypowiedziało 49 proc. badanych, a 11 proc. nie miało skrystalizowanego zdania w tej kwestii.

Na Łotwie, która już wprowadziła euro, nastroje społeczne były bardziej optymistyczne: 53 proc. badanych poparło wspólna walutę, 40 proc. było przeciw, a 7 proc. nie miało jednoznacznej opinii.

Mieszkańcy Estonii najbardziej przychylni wobec euro: za – 76 proc., przeciw – 21 proc. i tylko 3 proc. nie ma zdania na ten temat.

Do najbardziej sceptycznych narodów w Europie należą: Brytyjczycy i Szwedzi (74 proc. jest przeciw), Czesi (70 proc.), Polacy (55 proc.) oraz Cypryjczycy (52 proc.).

PODCASTY I GALERIE