• Litwa
  • 5 października, 2015 14:29

Litwini są bardziej tolerancyjni niż Łotysze

Za legalizacją związków małżeńskich tej samej płci opowiada się jedna czwarta mieszkańców Litwy, czyli znacznie mniej niż średnio w Unii Europejskiej.

BNS
Litwini są bardziej tolerancyjni niż Łotysze

Pozytywnie na pytanie o małżeństwa jednopłciowe odpowiedziało 24 proc. respondentów na Litwie, dla porównania podobnie uważa 25 proc. respondentów w Polsce, 31 proc -w Estonii.

Najmniej tolerancyjni wobec jednopłciowych par małżeńskich są Łotysze – za legalizacją jednopłciowych związków opowiada się 19 proc. mieszkańców.

Tymczasem średnia w UE wynosi 61 procent.

PODCASTY I GALERIE