• Litwa
  • 24 kwietnia, 2017 16:51

Litwini są bardziej religijni niż Łotysze i Estończycy

Mieszkańcy Litwy są najbardziej religijni spośród mieszkańców trzech krajów bałtyckich – wynika z badań opinii publicznej przeprowadzonych przez WIN/Gallup International.

BNS
Litwini są bardziej religijni niż Łotysze i Estończycy

Fot. Joanna Bożerodska

47 proc. mieszkańców Litwy twierdzi, że są religijni. Na Łotwie odsetek religijnych mieszkańców stanowi – 37 proc., a w Estonii – 28 proc. Średnia światowa wynosi – 62 proc.

34 proc. litewskich ankietowanych odpowiedziało, że są osobami niereligijnymi, 6 proc. określiło się ateistami, a 12 proc. nie miało skonkretyzowanej odpowiedzi.
54 proc. mieszkańców Litwy twierdzi, że wierzy w Boga, 35 proc. w życie pozagrobowe, 65 proc. jest przekonanych, że istnieje dusza człowieka. W raj wierzy 27 proc, a 21 proc – w piekło.

Najwięcej w Boga wierzą (74 proc.) osoby w wieku 18-24 lat. Wśród osób od 65 roku życia w Boga wierzy 67 proc.

Badania zostały przeprowadzone w 66 krajach na całym świecie. Najbardziej religijne społeczeństwo jest Tajlandii (98 proc.). Najmniej religijne osoby mieszkają w Chinach, gdzie 67 proc. mieszkańców uważa za ateistów.

Duży odsetek ateistów jest w Szwecji (18 proc.), Czechach (25 proc.), w Wielkiej Brytanii (11 proc.).

Z przeprowadzonym w 2011 r. spisie powszechnym do katolików zalicza się 2 mln 350 tys. mieszkańców Litwy, prawosławnych – 125 tys., staroobrzędowców – 24 tys., luteranów – 18 tys., ewangelików – 6731, muzułmanów sunnitów – 2727, wyznawców judaizmu – 1229, unitów – 706, karaimów – 310.

PODCASTY I GALERIE