• Litwa
  • 10 czerwca, 2019 13:20

Litwini rzadziej wyjeżdżają za granicę niż Łotysze czy Estończycy

Co szósty Litwy nigdy nie był za granicą. Odsetek ten jest znacznie większy niż na Łotwie czy w Estonii, gdzie nigdy w życiu kraju nie opuszczał co ósmy.

zw.lt
Litwini rzadziej wyjeżdżają za granicę niż Łotysze czy Estończycy

Fot. Małgorzata Mozyro/Izrael

Z raportu, który powstał na zlecenie jednej ze spółek ubezpieczeniowych wynika, że największy odsetek, aż 36 procent, wśród osób, które nie były zagranicą, jest wśród młodzieży do 19 lat. 

W grupie wiekowej od 35 do 44 lat za granicę nie wyjeżdżała co piąta osoba. Wsród seniorów w wieku 55 – 64 lat takich osób jest 17 procent.

PODCASTY I GALERIE