• Litwa
  • 6 sierpnia, 2018 17:24

Litwini rzadko zmieniają miejsce zamieszkania

Prawie połowa mieszkańców kraju nigdy nie zmieniała miejsca zamieszkania - wynika z sondażu.

BNS
Litwini rzadko zmieniają miejsce zamieszkania

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Na pytanie: kiedy ostatnio zmieniłeś miejsce zamieszkania – miasto lub wieś – 46 proc. odpowiedziało, że od zawsze mieszkało w tym samym mieście lub wsi, co obecnie.

Z sondażu wynika, że najbardziej lojalnymi wobec miejsca zamieszkania są mieszkańcy dużych miast. Ponad połowa – 57 proc. respondentów wskazała, że jest zadowolona z jakości życia tam, gdzie mieszka.

Przeciętnie jakość ożycia ocenia nieco ponad jedna trzecia renspondentów, zaś niezadowolenie deklarowało 7 proc. indagowanych.

PODCASTY I GALERIE