• Litwa
  • 13 czerwca, 2014 12:50

Litwini rozmawiają po angielsku gorzej niż Łotysze, ale lepiej niż Polacy

W sieci pojawiła się mapa, na której można sprawdzić, jaki jest poziom znajomości języka angielskiego w poszczególnych krajach europejskich. Mapa została stworzona na podstawie badań Eurobarometru.

zw.lt
Litwini rozmawiają po angielsku gorzej niż Łotysze, ale lepiej niż Polacy

Fot. Vox.com

Spośród trzech krajów bałtyckich, to właśnie na Litwie jest najmniej osób, które mogą prowadzić konwersację w języku angielskim. Na Litwie odsetek mówiący po angielsku stanowi 38 proc., natomiast na Łotwie i Estonii – 46 proc. i 50 proc.

Co prawda, Litwa figuruje wyżej niż Polska, tu tylko 34 proc. może porozumieć się w języku angielskim.

Z mapy wynika, że język angielski jest bardziej popularny na północy Europy. Oprócz Grecji (52 proc.) w większości południowych krajów poziom znajomość języka angielskiego jest niższa niż na Litwie i w Polsce.

Prócz samej Wielkiej Brytanii oraz Irlandii najlepiej język angielski znają Szwedzi i Duńczycy (86 proc.).

PODCASTY I GALERIE